Podmínky zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Udělujete tímto souhlas společnosti TOP správce s.r.o. , se sídlem Šafaříkovy sady 2/3, 301 00 Plzeň, IČ: 085 83 641, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 38393 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem obchodní nabídky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.
 • V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující běžné soubory cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

Např. systémová

Např. Abcde

Např. Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování…

Např. Do uzavření okna prohlížeče

Např. jde o cookie z našeho webu

         
         
         
         
 • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti vas@topspravce.cz
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.